Przejdź do stopki

Nowe świadczenie - uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne

Treść

Ważne!!! Od 01.01.2024 ruszamy z nowym świadczeniem!!!

INFORMACJA  dotycząca uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego

  • W przypadku uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego ubezpieczony współdecyduje o wyborze uzdrowiska, spośród tych, z którymi zostały podpisane umowy oraz sam wybiera termin kuracji uzdrowiskowej.
  • Leczenie w trybie ambulatoryjnym trwa od 6 do 18 dni zabiegowych (zabiegi udzielane są od poniedziałku do soboty włącznie).
  • Pacjent ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie (NFZ nie refunduje kosztów zakwaterowania i wyżywienia).
  • Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia wizyty lekarskie oraz zabiegi fizjoterapeutyczne - co najmniej 3 zabiegi dziennie (w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) przez 6 dni zabiegowych w tygodniu.
  • Potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym następuje na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Należy pamiętać, że w przypadku oczekiwania na potwierdzenie wcześniej złożonego skierowania i złożenia kolejnego na leczenie w trybie ambulatoryjnym – wszystkie skierowania rozpatrywane są łącznie jako jedno skierowanie.
  • Wybór miejsca, zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, data rozpoczęcia leczenia i ilość dni zabiegowych powinny być określone przez świadczeniobiorcę w momencie składania skierowania do oddziału Funduszu, celem potwierdzenia.
  • Świadczeniobiorca skierowany na ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie, nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.
  • Nr telefoniczny do kontaktu: 18 41 46 435; 18 41 46 447; 18 41 46 211