Przejdź do stopki

Dotacje

Treść

 

 

 

 

                                Zadania realizowane z budżetu państwa:

1. Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Dotacja celowa z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej
w ramach Planu Modernizacji Technicznej 2021
Nazwa zadania: Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej
Dofinansowanie : 74.000,00 zł
Całkowita wartość:  94.905,00 zł
Opis zadania: Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej służy do zwalczania skutków ubocznych chorób zakaźnych w szczególności COVID - 19, pozwala również  na wykonywanie zabiegów w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej i urologicznej.

2. Przebudowa dachów oraz modernizacja elewacji budynków, nr 2 — kotłownia oraz części budynku nr 6 przy uI. Świdzińskiego 4.

Dotacja celowa z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Planu Inwestycji Budowlanych na  2021-2035
Nazwa zadania: „Przebudowa dachów oraz modernizacja elewacji budynków, nr 2 — kotłownia oraz części budynku nr 6 przy uI. Świdzińskiego 4 (…)”
Okres realizacji zadania : 2021-2022
Dofinansowanie I etapu zadania realizowanego w 2021 r.: 181.000,00  zł
Całkowita wartość I etapu zadania realizowanego w 2021 r.:  246.909,00 zł
Opis zadania: Zadanie inwestycyjne realizowane w  latach 2021-2022 polegające na przebudowie dachów oraz modernizacji elewacji budynku, którego celem jest przede wszystkim poprawa stanu technicznego budynku oraz jego ulepszenie.

3. Zakup aparatury i sprzętu medycznego przeznaczonego na cele statutowe podmiotu leczniczego.

Dotacja celowa z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach Planu Modernizacji Technicznej na 2022 r.
Wartość dofinansowanie: 713.000,00 zł
Całkowita wartość zadania:  958.989,43 zł
Opis zadania: Celem projektu jest zabezpieczenie 20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju w nowoczesny i niezbędny sprzęt oraz aparaturę medyczną  przeznaczoną do rehabilitacji pacjentów w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii oraz innych zabiegów leczniczych.

4. DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ W RAMACH  PLANU INWESTYCJI BUDOWLANYCH NA 2021-2035
Nazwa zadania: ,,Przebudowa dachów oraz modernizacja elewacji   budynków nr 2 – kotłownia oraz części budynku nr 6 przy ul. Świdzińskiego 4 (…)”
Dofinansowanie: 750.000,00
Całkowita wartość: 1.249.728,69 zł
Opis zadania: Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie dachów oraz modernizacji elewacji wpłynęło na ulepszenie stanu technicznego budynków szpitala oraz poprawę estetyki ich wyglądu. Spełnione zostały wymagania funkcjonalne użytkownika oraz wymagania techniczne i normowe wynikające z przepisów Prawa Budowlanego.

5. DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ W RAMACH  PLANU INWESTYCJI BUDOWLANYCH NA 2021-2035
Nazwa zadania:  ,,Modernizacja i wymiana dźwigów osobowych w budynku 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy- Zdroju przy ul . Świdzińskiego 4”
Dofinansowanie: 555.000,00 zł
Całkowita wartość: 641.000,00 zł
Opis zadania: Modernizacja i wymiana dwóch dźwigów osobowych pozwoliła na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z wind. Poprawiła komunikację wewnętrzną szpitala i komfort  przemieszczania się szybkimi windami oraz  zwiększyła się także funkcjonalność korzystania z wind  przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

6. DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ W RAMACH  PLANU INWESTYCJI BUDOWLANYCH NA 2021-2035
Nazwa zadania: „Termomodernizacja stropodachów i wymiana połaci okiennej w pawilonie Odnowy Biologicznej Kompleksu K-5752 w Krynicy-Zdroju przy ul. Świdzińskiego 4”
Dofinansowanie : 226.000,00 zł
Całkowita wartość: 297.000,00zł
Opis zadania: Zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji stropodachów
w obiekcie szpitala przy ul. Świdzińskiego 4 oraz wymianie połaci okiennej w pawilonie odnowy biologicznej dzięki, którym nastąpiło m.in. ulepszenie budynku oraz poprawa estetyki zewnętrznych elementów obiektu, a także zredukowanie zapotrzebowania na energię cieplną.

7. DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ W RAMACH PLANU MODERNIZACJI TECHNICZNEJ 2023
Zakup aparatury i sprzętu medycznego przeznaczonego na cele statutowe podmiotu leczniczego
Nazwa zadania: "Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego"
Dofinansowanie : 760 000,00 zł
Całkowita wartość:  925 774,00 zł
Opis zadania:  Celem zakupu sprzętu i aparatury medycznej jest zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów leczniczych, podniesienie jakości świadczonych usług oraz uatrakcyjnienie oferty Szpitala