Dotacje

Zadania realizowane z budżetu państwa:

1. Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Dotacja celowa z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej 
w ramach Planu Modernizacji Technicznej 2021
Nazwa zadania: Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej 
Dofinansowanie : 74.000,00 zł
Całkowita wartość:  94.905,00 zł
Opis zadania:
Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej służy do zwalczania skutków ubocznych chorób zakaźnych w szczególności COVID - 19, pozwala również  na wykonywanie zabiegów w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej i urologicznej.