Przejdź do stopki

Uprzejmie informujemy wszystkich pacjentów, którzy mają planowany turnus od 16.10.2022 r. do 06.11.2022 r., że przyjęcia w dniu przyjazdu tj. 16.10.2022 r. rozpoczynamy od godziny 14.00

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Dotacje

Treść

 

 

 

 

Zadania realizowane z budżetu państwa:

1. Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Dotacja celowa z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej
w ramach Planu Modernizacji Technicznej 2021
Nazwa zadania: Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej
Dofinansowanie : 74.000,00 zł
Całkowita wartość:  94.905,00 zł
Opis zadania: Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej służy do zwalczania skutków ubocznych chorób zakaźnych w szczególności COVID - 19, pozwala również  na wykonywanie zabiegów w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej i urologicznej.

2. Przebudowa dachów oraz modernizacja elewacji budynków, nr 2 — kotłownia oraz części budynku nr 6 przy uI. Świdzińskiego 4.

Dotacja celowa z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Planu Inwestycji Budowlanych na  2021-2035
Nazwa zadania: „Przebudowa dachów oraz modernizacja elewacji budynków, nr 2 — kotłownia oraz części budynku nr 6 przy uI. Świdzińskiego 4 (…)”
Okres realizacji zadania : 2021-2022
Dofinansowanie I etapu zadania realizowanego w 2021 r. : 181.000,00  zł
Całkowita wartość I etapu zadania realizowanego w 2021 r. :  246.909,00 zł
Opis zadania: Zadanie inwestycyjne realizowane w  latach 2021-2022 polegające na przebudowie dachów oraz modernizacji elewacji budynku, którego celem jest przede wszystkim poprawa stanu technicznego budynku oraz jego ulepszenie.