Przejdź do stopki

Dotacje

Treść

Zadania realizowane z budżetu państwa:

 

 

 

 

Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Dotacja celowa z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej
w ramach Planu Modernizacji Technicznej 2021
Nazwa zadania: Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej
Dofinansowanie : 74.000,00 zł
Całkowita wartość:  94.905,00 zł
Opis zadania: Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej służy do zwalczania skutków ubocznych chorób zakaźnych w szczególności COVID - 19, pozwala również  na wykonywanie zabiegów w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej i urologicznej.
Przebudowa dachów oraz modernizacja elewacji budynków, nr 2 — kotłownia oraz części budynku nr 6 przy uI. Świdzińskiego 4.

Dotacja celowa z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Planu Inwestycji Budowlanych na  2021-2035
Nazwa zadania: „Przebudowa dachów oraz modernizacja elewacji budynków, nr 2 — kotłownia oraz części budynku nr 6 przy uI. Świdzińskiego 4 (…)”
Okres realizacji zadania : 2021-2022
Dofinansowanie I etapu zadania realizowanego w 2021 r.: 181.000,00  zł
Całkowita wartość I etapu zadania realizowanego w 2021 r.:  246.909,00 zł
Opis zadania: Zadanie inwestycyjne realizowane w  latach 2021-2022 polegające na przebudowie dachów oraz modernizacji elewacji budynku, którego celem jest przede wszystkim poprawa stanu technicznego budynku oraz jego ulepszenie.

 


 

Opis zadania: Celem projektu jest zabezpieczenie 20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju w nowoczesny i niezbędny sprzęt oraz aparaturę medyczną  przeznaczoną do rehabilitacji pacjentów w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii oraz innych zabiegów leczniczych.Opis zadania: Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie dachów oraz modernizacji elewacji wpłynęło na ulepszenie stanu technicznego budynków szpitala oraz poprawę estetyki ich wyglądu. Spełnione zostały wymagania funkcjonalne użytkownika oraz wymagania techniczne i normowe wynikające z przepisów Prawa Budowlanego.

W 2022 r. zakończono II etap rozpoczętego w 2021 r. zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa dachów oraz modernizacja elewacji budynków przy ul.świdzińskiego 4", którego całkowity koszt wykonania w latach 20221-2022 wyniósł 1 249 728.69 zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła 750 000,00 zł.Opis zadania: Modernizacja i wymiana dwóch dźwigów osobowych pozwoliła na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z wind. Poprawiła komunikację wewnętrzną szpitala i komfort  przemieszczania się szybkimi windami oraz  zwiększyła się także funkcjonalność korzystania z wind  przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.


Opis zadania: Zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji stropodachów
w obiekcie szpitala przy ul. Świdzińskiego 4 oraz wymianie połaci okiennej w pawilonie odnowy biologicznej dzięki, którym nastąpiło m.in. ulepszenie budynku oraz poprawa estetyki zewnętrznych elementów obiektu, a także zredukowanie zapotrzebowania na energię cieplną.Opis zadania: Celem zakupu sprzętu i aparatury medycznej jest zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów leczniczych, podniesienie jakości świadczonych usług oraz uatrakcyjnienie oferty SzpitalaOpis zadania: Dofinansowanie Oddziału Rehabilitacji w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym SPZOZ w Krynicy – Zdroju dotyczy zakupu urządzenia do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych na podstawie umowy z NFZ, tj. mobilnych robotów rehabilitacyjnych kończyn dolnych. Zakup mobilnych robotycznych urządzeń do rehabilitacji pozwoli usprawnić pracę Działu Fizjoterapii, a także ulepszyć i poszerzyć zakres oferowanych usług.Opis zadania: Realizacja zadania pozwoliła na przebudowę oraz rozbudowę dotychczasowych systemów przeciwpożarowych m.in. poprzez unowocześnienie i optymalizację efektywności istniejących systemów, a także poprzez wymianę starych urządzeń przeciwpożarowych i dostosowaniach ich do aktualnie obowiązujących wymogów ochrony pożarowej. Inwestycja ta poprawiła bezpieczeństwo i skuteczność działania.


Opis zadania: celem projektu jest zabezpieczenie 20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju w nowoczesny i niezbędny sprzęt oraz aparaturę medyczną  przeznaczoną do rehabilitacji pacjentów w zakresie kinezyterapii.