Przejdź do stopki

Uprzejmie informujemy wszystkich pacjentów, którzy mają planowany turnus od 16.10.2022 r. do 06.11.2022 r., że przyjęcia w dniu przyjazdu tj. 16.10.2022 r. rozpoczynamy od godziny 14.00

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia

Treść

Zasady  przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
w 20.Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy – Zdroju w ramach świadczenia medycznego – „Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych”
.


Świadczenia  z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego.


Skierowanie  do leczenia w oddziale rehabilitacji mogą wystawić lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych:
» urazowo – ortopedycznych,
» chirurgicznych,
» neurochirurgicznych,
» neurologicznych,
» reumatologicznych,
W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarzy specjalistów z  poradni:  
» rehabilitacyjnej,
» urazowo-ortopedycznej,
» neurologicznej,
» reumatologicznej.


1.    Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy - Zdroju
a)  e-skierowanie lub  skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacji (kod komórki 4300)  - oryginał (zawierające: Regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, nr telefonu pacjenta lub osoby upoważnionej przez pacjenta ; e - mail).

2.    Aktualna dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia będącego podstawą skierowania i schorzeń współistniejących - kserokopię lub czytelne skany np.
» karty informacyjnej z pobytów szpitalnych,
» opisy zdjęć RTG, TK, rezonansu magnetycznego.

Jeżeli pacjent posiada legitymację uprawniającą do świadczeń poza kolejnością jej kserokopię lub czytelny skan
» legitymację ZHDK,
» osoby poszkodowanej poza granicami państwa (weterana poszkodowanego), » inwalidy wojennego i wojskowego,
» kombatanta i osoby represjonowanej z powodów politycznych.
» orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3.    Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres szpitala:
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SPZOZ
ul. Świdzińskiego 4
33 – 380 Krynica – Zdrój

lub skany dokumentów drogą e-mail: rehabilitacja@20wszur.pl

4.    Do dokumentacji należy dołączyć swoje dane wraz ze zgodą na wpis do kolejki osób oczekujących oraz na przetwarzanie danych osobowych  - druk do pobrania
oraz :
  - pełny adres z kodem pocztowym,
  - nr PESEL,
  - nr telefonu,
  - adres e-mail.

5.    W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy!

(art. 20 ust. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)


Decyzję o przyjęciu na oddział podejmuje  KOMISJA LEKARSKA działająca przy 20 WSzUR SPZOZ w Krynicy -Zdroju  - w przypadku braku wskazań do leczenia stacjonarnego dokumenty z odmową zostaną odesłane na adres podany do korespondencji.

ZAKWALIFIKOWANI DO ODDZIAŁU PACJENCI NA LECZENIE PRZYJMOWANI SĄ WEDŁUG KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH.


O TERMINIE LECZENIA 20.WSZU-R SPZOZ POWIADAMIA PACJENTA:
•    po zabiegu operacyjnym  drogą telefoniczną, potwierdzoną wiadomością e - sms w miarę posiadanych miejsc najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem leczenia

•    pacjentów z kolejki stabilnej drogą telefoniczną, potwierdzoną wiadomością e - sms   - najpóźniej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem leczenia


Informacje dodatkowe.
1.W ramach zawartej umowy z NFZ na świadczenie z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej 20.WSzU-R SPZOZ zapewnia zakwaterowanie w pokojach dwu – trzy - czteroosobowych i nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji pokoi – do pokoi jednoosobowych obowiązuje dopłata wg cennika.
2.W przypadku posiadania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego po zabiegu operacyjnym związanym z narządem ruchu prosimy o jej dosłanie celem dołączenia do już zarejestrowanego skierowania na wyżej podany adres szpitala.
3.W przypadku posiadania dokumentu uprawniającego do przyjęcia poza kolejnością prosimy o dosłanie jej celem dołączenia do już zarejestrowanego skierowania na wyżej podany adres szpitala.
4.W przypadku  zmiany: adresu, numeru telefonu podanego do kontaktu itp.  - należy niezwłocznie ten fakt zgłosić - na podany wyżej adres.
5.Informacje udzielane są pod nr tel.: +48 18 41 46 373 w dni robocze w godz. 8.00  -  10.00
lub drogą e-mail: rehabilitacja@20wszur.pl

Informujemy, iż w dni przyjazdów pacjentów mogą wystąpić problemy z dodzwonieniem się za utrudnienia przepraszamy!!!

Do pobrania: druk oświadczenia