Przejdź do stopki

Cennik usług medycznych

Treść

 

Elektroterapia

Lp. Nazwa zabiegu Cena/zł
1 Elektrostymulacja mięśni osłabionych, prawidłowo unerwionych 21,00
2 Głęboka stymulacja elektromagnetyczna SIS 70,00
3 Jonoforeza –  z lekiem 25,00
4 Prądy Diadynamiczne 21,00
5 Prąd Kotza 21,00
6 Prądy TENS 21,00
7 Prąd TRABERTA Ultra Reiz 21,00
8 Prąd interferencyjny 21,00
9 Terapia energotonowa HiTop 70,00
10 Masaż energotonowy 52,00
11 Tonoliza 21,00

Balneoterapia

Lp. Nazwa zabiegu Cena/zł
1 Inhalacje - z lekiem/solanką 21,00
2 Kąpiel  sucha CO2 32,00
3 Kąpiel solankowa całkowita 60,00
4 Kąpiel solankowa częściowa 40,00
5 Zawijania borowinowe całkowite 86,00
6 Zawijania borowinowe częściowe 40,00
7 Krzemionka - okład 20,00
8 Galwanoborowina 25,00
9 Kąpiel borowinowa całkowita w wannie 50,00
10 Okłady (fasony) borowinowe 35,00

Pola elektromagnetyczne

Lp. Nazwa zabiegu Cena/zł
1 Impulsowe pole elektromagnetyczne – Magnetronic 22,00
2 Diatermia krótkofalowa – Thermatur 22,00
3 Pole magnetyczne niskiej częstotliwości 22,00
4 Magnetostymulacja VIOFOR JPS 22,00

Wodolecznictwo

Lp. Nazwa zabiegu Cena/zł
1 Kąpiel perełkowa 38,00
2 Kąpiel wirowa kończyn dolnych 30,00
3 Kąpiel wirowa kończyn górnych 30,00
4 Kąpiel wirowa kończyn dolnych + LS – półkąpiel 35,00
5 Hydromasaż 38,00

Masaż

Lp. Nazwa zabiegu Cena/zł
1 Masaż klasyczny częściowy – 1 jednostka 40,00
2 Masaż mechaniczny - MEDY JET 30,00
3 Masaż pneumatyczny -  BOA (jedna kończyna) 50,00
4 Masaż pneumatyczny -  BOA (dwie kończyny) 70,00
5 Masaż wibracyjny AQUAVIBRON 35,00

Krioterapia

Lp. Nazwa zabiegu Cena/zł
1 Kriokomora + gimnastyka 50,00
2 Krioterapia miejscowa CO2 – jedna jednostka 22,00
3 Krioterapia miejscowa ciekły azot – jedna jednostka 25,00

Światłolecznictwo

Lp. Nazwa zabiegu Cena/zł
1 Światło widzialne spolaryzowane - „Bioptron” 20,00
2 Promieniowanie podczerwone - Lampa „Sollux” 20,00
3 Laser wysokoenergetyczny 30,00

Sonoterapia

Lp. Nazwa zabiegu Cena/zł
1 Ultradźwięki 20,00
2 Fonoforeza 25,00

Kinezyterapia

Lp. Nazwa zabiegu Cena/zł
1 Platforma stabilometryczna Gamma 20,00
2 Gimnastyka grupowa – 1 zabieg 8,00
3 Gimnastyka grupowa – 10 zabiegów 70,00
4 Gimnastyka indywidualna 30,00
5 Ćwiczenia przyrządowe 17,00
6 Gimnastyka grupowa w basenie 25,00

Fala uderzeniowa

Lp. Nazwa zabiegu Cena/zł
1 Terapia radialna falą uderzeniową 75,00

Pozostałe świadczenia zdrowotne

Lp. Nazwa zabiegu Cena/zł
1 Wizyta lekarska 45,00
2 Usługa EKG 20,00
4 Iniekcja domięśniowa 20,00
5 Iniekcja dożylna 35,00
6 Konsultacja fizjoterapeutyczne diagnostyczne 45,00
7 Punkt rozliczeniowy JGP w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – hospitalizacja 2,21
8 Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny 140,00
9 Usługa udostępnienia dokumentacji medyczna - ksero (1 strona) 0,38
10 Usługa udostępnienia dokumentacji medycznej wyciągu/ odpisu (1 strona) 10,92
11 Usługa udostępnienia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 2,18