Przejdź do stopki

Kinezyterapia

Treść

Platforma Gamma

Platforma Gamma jest to nowoczesna dwupłytowa platforma dynamograficzna umożliwiająca zarówno testowanie, jak i trening pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Gamma zapewnia profesjonalny trening sportowców oraz pacjentów z zaburzeniami równowagi i koordynacji ciała. Umożliwia analizę dystrybucji obciążenia w osi pionowej, dynamiczny i statyczny pomiar obciążenia, ocenę równowagi pacjentów, pomiar m.in. przyspieszenia, prędkości, siły, stwarza możliwość wykorzystywania biofeedbacku podczas ćwiczeń i testów,
Oprogramowanie platformy Gamma pozwala na ukierunkowanie działań w celu przywrócenia zaburzonych funkcji układu nerwowo mięśniowego, stymulowanie naturalnej równowagi, biofeedback umożliwia prawidłowe dociążanie stóp, przenoszenie ciężaru ciała, stabilizację miednicy, a także uaktywnianie słabszej połowy ciała. Stwarza możliwości uatrakcyjnienia ćwiczeń w postaci zabawy, oprócz sfery ruchowej doskonale rozwija koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową, spostrzegawczość, skupianie uwagi itp. Sprzężenie z programem komputerowm pozwala na diagnostykę, odpowiedni dobór ćwiczeń i skutecznie postępowanie rehabilitacyjne. Oprogramowanie zawiera następujące grupy ćwiczeń: maszeruj i skacz – reedukacja chodu, czynności dynamicznych (np. skok, kształtowanie koordynacji nerwowo-mięśniowej), toczenie kuli – trening równowagi i rytmiki ruchu, skoki narciarskie – trening czynności dynamicznych (np. skok równowagi i kontroli sensomotorycznej), łodzie motorowe – trening dystrybucji obciążenia i czasu reakcji, sortowanie piłek – trening dystrybucji obciążenia, czasu reakcji i reakcji na zmienne bodźce,
skakanka – trening czynności dynamicznych (np. skok, czas reakcji, rytmika ruchu).