Przejdź do stopki

Ważne informacje dla Pacjentów skierowanych przez NFZ na leczenie uzdrowiskowe do 20.Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo -Rehabilitacyjnego SPZOZ w Krynicy – Zdroju

Treść


Informujemy, że w ramach umowy z NFZ  - 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju realizuje świadczenia w zakresie „Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych” .
Informacje o warunkach skorzystania z w/w rodzaju leczenia można znaleźć na stronie internetowej NFZ lub uzyskać w  wojewódzkich oddziałach NFZ.

1. Pobyt w 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju rozpoczyna się od godz. 14.00 pierwszego dnia, a kończy o godz. 12.00 ostatniego dnia pobytu - zakwaterowanie odbywa się na zasadach wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, mając na uwadze względy bezpieczeństwa ( unikanie gromadzenia się) procedurę przyjęcia będziemy starali się rozpoczynać w miarę możliwości wcześniej, uwzględniając napływ osób   do budynku.

2. Wyżywienie w dniu przyjazdu rozpoczyna się obiadem, w dniu wyjazdu kończy się śniadaniem.

3. Za niewykorzystane posiłki nie przysługuje zwrot kosztów ani ekwiwalent żywnościowy.

4. Pacjenci przyjeżdżający do 20.WSzU-R SPZOZ powinni sprawdzić adres oddziału na który zostali skierowani oraz posiadać ze sobą:
• imienne skierowanie wydane przez właściwy Oddział Wojewódzki NFZ,
• dowód osobisty,
• aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
• posiadaną dokumentację medyczną,
• stale przyjmowane leki -  zapas na cały okres pobytu,

5. 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji miejsc w pokojach oraz miejsc parkingowych /pokoje przydzielane są w dniu przyjazdu, parking płatny w miarę posiadanych wolnych miejsc/.

6. Zakwaterowanie małżeństw w pokoju 2- osobowym jest możliwe tylko w przypadku dostępnych pokoi w momencie przyjazdu Pacjentów, 20.WSzU-R SPZOZ nie gwarantuje zakwaterowania małżeństw razem w pokojach 2 osobowych.

7. Rejestracja Pacjentów odbywa się w recepcji, gdzie zostaje przydzielone miejsce w pokoju.

8. Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pobyt w recepcji oraz opłaty klimatycznej według obowiązującej na dany rok kwoty ustalonej uchwałą RADY MIASTA Krynica - Zdrój najpóźniej w trzeciej dobie pobytu.

9. Zwolnienie z opłat w sanatorium przysługuje:
• pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów,
• młodzieży do ukończenia 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26.

10. W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego przed rozpoczęciem leczenia, należy bezzwłocznie powiadomić właściwy Oddział Wojewódzki NFZ oraz odesłać skierowanie do Oddziału NFZ.

11. Do dyspozycji pacjentów w pokojach :  1 ręcznik kąpielowy oraz 1 ręcznik mały, czajnik, sztućce oraz szklanki. Wymiana ręczników odbywa się 1 raz w turnusie.

12. Pacjenci przyjeżdżający do sanatorium powinni zabrać ze sobą:
• kostium kąpielowy / jednoczęściowy bez elementów metalowych/
• kąpielówki,   
• klapki / 2 pary obowiązkowo /
• czepek (niezbędne w przypadku zaordynowania basenu).
• dres, obuwie sportowe, strój gimnastyczny, skarpety oraz rękawiczki (bawełniane) do zabiegu w Kriokomorze.
• szlafrok,

13. Obowiązkowe opłaty dodatkowe wg obowiązującego cennika:

14. Wycieczki organizowane przez biura turystyczne  - dozwolone tylko w czasie wolnym od zabiegów oraz niedziele  - po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez lekarza prowadzącego.
Za niewykorzystane posiłki w związku z wyjazdem na wycieczkę  - nie przysługuje zwrot kosztów ani ekwiwalent żywnościowy.
15. W przypadku nieuzasadnionych, nieterminowych wyjazdów i przyjazdów Pacjentów NFZ w 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju pobierana jest opłata kompensacyjna: w wysokości obowiązującej ceny osobodnia wraz z dopłatą do wyżywienia i zakwaterowania.
 
WAŻNE!!!
Mając na uwadze długi okres oczekiwania od złożenia wniosku o leczenie sanatoryjne, a otrzymaniem skierowania z NFZ, przed przyjazdem do sanatorium należy sprawdzić lub skonsultować z lekarzem kierującym na leczenie uzdrowiskowe, czy nie istnieją aktualnie przeciwwskazania zdrowotne do leczenia sanatoryjnego.
W przypadku wystąpienia przeciwwskazań, lekarz przyjmujący w sanatorium może odmówić przyjęcia na leczenie uzdrowiskowe sanatoryjne.
W przypadku przebytych chorób nowotworowych wskazane jest posiadanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego od prowadzącego lekarza onkologa.