Przejdź do stopki

Ważne informacje dla Pacjentów skierowanych przez NFZ na leczenie uzdrowiskowe do 20.Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo -Rehabilitacyjnego SPZOZ w Krynicy – Zdroju

Treść

Informujemy, że w ramach umowy z NFZ  - 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju realizuje świadczenia w zakresie „Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych”.
Informacje o warunkach skorzystania z w/w rodzaju leczenia można znaleźć na stronie internetowej NFZ lub uzyskać w  wojewódzkich oddziałach NFZ.
1. Pobyt w 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju rozpoczyna się od godz. 14.00 pierwszego dnia, a kończy o godz. 12.00 ostatniego dnia pobytu - zakwaterowanie odbywa się na zasadach wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, mając na uwadze względy bezpieczeństwa ( unikanie gromadzenia się) procedurę przyjęcia będziemy starali się rozpoczynać w miarę możliwości wcześniej, uwzględniając napływ osób   do budynku.
2. Wyżywienie w dniu przyjazdu rozpoczyna się obiadem, w dniu wyjazdu kończy się śniadaniem.
3. Za niewykorzystane posiłki nie przysługuje zwrot kosztów ani ekwiwalent żywnościowy.
4. Pacjenci przyjeżdżający do 20.WSzU-R SPZOZ powinni sprawdzić adres oddziału na który zostali skierowani oraz posiadać ze sobą:
• imienne skierowanie wydane przez właściwy Oddział Wojewódzki NFZ,
• dowód osobisty,
• aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
• posiadaną dokumentację medyczną,
• stale przyjmowane leki -  zapas na cały okres pobytu,
5. 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji miejsc w pokojach ani też  miejsc parkingowych /pokoje przydzielane są w dniu przyjazdu, parking płatny w miarę posiadanych wolnych miejsc/.
Pokoje jednoosobowe przydzielane są komisyjnie po wcześniejszej analizie pisemnych wniosków zawierających informację o: terminie oraz miejscu  pobytu /ul. Świdzińskiego 4 lub ul. Pułaskiego 10/ - nadesłanych na adres email: recepcja@20wszur.pl wraz z uzasadnieniem potwierdzonym właściwą dokumentacją nie później niż 13 dni przed rozpoczęciem turnusu.
W pierwszej kolejności w miarę posiadanych miejsc pokoje jednoosobowe  przydzielane są osobom ze wskazaniami medycznymi.
Decyzja o przydzieleniu  pokoju jednoosobowego  zapada na około 5 - 6 dni przed rozpoczęciem planowanego pobytu w 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju.
Komisja nie odpowiada pisemnie na złożone wnioski.
W celu otrzymania informacji nt. decyzji o przydzieleniu pokoju jednoosobowego należy skontaktować się telefonicznie z recepcją szpitala nr telefonu 18 4146211 w godzinach popołudniowych nie wcześniej niż 5 dni przed planowanym rozpoczęciem turnusu.
Szpital dysponuje pokojami 2-osobowymi, typu studio oraz pokojami wieloosobowymi.
Pokoje  posiadają pełny węzeł higieniczno-sanitarny.
6. Zakwaterowanie małżeństw w pokoju 2- osobowym jest możliwe tylko w przypadku dostępnych pokoi w momencie przyjazdu Pacjentów.
20.WSzU-R SPZOZ nie gwarantuje zakwaterowania małżeństw razem w pokojach 2 osobowych.
7. Rejestracja Pacjentów odbywa się w recepcji, gdzie zostaje przydzielone miejsce w pokoju.
8. Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pobyt w recepcji oraz opłaty klimatycznej według obowiązującej na dany rok kwoty ustalonej uchwałą RADY MIASTA Krynica - Zdrój najpóźniej w trzeciej dobie pobytu.
9. Zwolnienie z opłat w sanatorium przysługuje:
• pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów,
• młodzieży do ukończenia 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26.
10. W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego przed rozpoczęciem leczenia, należy bezzwłocznie powiadomić właściwy Oddział Wojewódzki NFZ oraz odesłać skierowanie do Oddziału NFZ.
11. Do dyspozycji pacjentów w pokojach :  1 ręcznik kąpielowy oraz 1 ręcznik mały, czajnik, sztućce oraz szklanki. Wymiana ręczników odbywa się 1 raz w turnusie.
12. Pacjenci przyjeżdżający do sanatorium powinni zabrać ze sobą:
• kostium kąpielowy / jednoczęściowy bez elementów metalowych/
• kąpielówki,   
• klapki / 2 pary obowiązkowo /
• czepek (niezbędne w przypadku zaordynowania basenu).
• dres, obuwie sportowe, strój gimnastyczny, skarpety oraz rękawiczki (bawełniane) do zabiegu w Kriokomorze.
• szlafrok,
13. Obowiązkowe opłaty dodatkowe wg obowiązującego cennika.
14. W przypadku nieuzasadnionych, nieterminowych wyjazdów i przyjazdów Pacjentów NFZ w 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju pobierana jest opłata kompensacyjna w zależności od rodzaju pokoju.
 
W A Ż N E !!!
W przypadku przebytych chorób nowotworowych wskazane jest posiadanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego od prowadzącego lekarza onkologa.