Przejdź do stopki

Turnusy dla żołnierze powracających z misji

Treść

 

OFERTA DLA ŻOŁNIERZY POWRACAJĄCYCH Z MISJI POZA GRANICAMI PAŃSTWA


SZANOWNI  ŻOŁNIERZE !!!
Po powrocie do kraju z misji zagranicznych możecie być uczestnikami turnusu leczniczo-profilaktycznego, które są organizowane w naszym szpitalu (sanatorium).

Aby być uczestnikiem turnusu należy:
1. w trakcie badań prowadzonych w związku z zakończeniem pełnienia służby poza granicami państwa zgłoś potrzebę udziału w turnusie leczniczo-profilaktycznym;
2. po powrocie do jednostki wojskowej, w której pełnisz służbę, udaj się do lekarza jednostki celem wydania skierowania na turnus leczniczo-profilaktyczny.

Pamiętaj, że Twój pobyt na turnusie:
- jest bezpłatny;
- odbywa się na podstawie skierowania podpisanego przez lekarza i dowódcę jednostki.
W trakcie turnusu między innymi:
1. jesteś uczestnikiem wycieczek i imprez kulturalno-oświatowych;
2. korzystasz z przepisanych przez lekarza szpitala zabiegów leczniczych;
3. korzystasz z konsultacji i opieki psychologa;
4. dysponujesz czasem wolnym.
Ponadto należy pamiętać, że:
- warunkiem przyjęcia na turnus profilaktyczno-leczniczy jest skierowanie zgodnie z załączonym wzorem oraz legitymacja służbowa z aktualną datą i pieczątką dla żołnierza w czynnej służbie. 
W przypadku braku dokumentu - udział w turnusie może zostać zakwestionowany;
- liczba miejsc w turnusie jest ograniczona;
- w turnusie możesz odpłatnie uczestniczyć z inną osobą za opłatą według cen obowiązujących w Szpitalu.
Turnus trwa czternaście dni (od niedzieli do soboty).
Uwaga: pobyt zgodnie z „Ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych” art. 67 ust. 5 i 6 oraz ust. 7 pkt 5 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 330 z późn. zm. ) i „Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych” (Dz. U. z 30.06.2016 r. poz. 946).

WAŻNE !
Pobyt osób towarzyszących:
Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie Ustawy „O weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw, dotyczące warunków pobytu weteranów oraz pełnoletnich członków rodziny” oraz art.67 Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - za częściową refundacją MON w turnusie może uczestniczyć jeden pełnoletni najbliższy członek rodziny wskazany na skierowaniu po spełnieniu warunków: 
- zakwaterowanie zgodne z terminarzem dla żołnierzy powracających z  misji,
- całodzienne wyżywienie,
- całodobowa opieka psychologiczna wraz z indywidualnymi konsultacjami i grupowymi zajęciami,
- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych.
Pozostałe  osoby towarzyszące przebywają wg cennika obowiązującego w Szpitalu.
Rezerwacja pobytu osoby towarzyszącej ważna po wpłaceniu zadatku w wysokości 500 zł na nasze konto, który nie podlega zwrotowi w przypadku niedojazdu osoby towarzyszącej.

Rezerwacja miejsc tel.: 261 146 435, kom. 664 126 795, fax: 261 146 240
- Organizator turnusów: tel. 261 146 373, kom. 664 126 795
- Recepcja: tel.: 261 146 211
 

Terminarz turnusów w 2022 roku 

Lp. - Nr
turnusu
Początek  turnusu Koniec turnusu
1 09.01.2022 22.01.2022
2 23.01.2022 05.02.2022
3 06.02.2022 19.02.2022
4 20.02.2022 05.03.2022
5 06.03.2022 19.03.2022
6 20.03.2022 02.04.2022
7 17.04.2022 30.04.2022
8 15.05.2022 28.05.2022
9 12.06.2022 25.06.2022
10 26.06.2022 09.07.2022
11 10.07.2022 23.07.2022
12 24.07.2022 06.08.2022
13 07.08.2022 20.08.2022
14 21.08.2022 03.09.2022
15 04.09.2022 17.09.2022
16 18.09.2022 01.10.2022
17 02.10.2022 15.10.2022
18 16.10.2022 29.10.2022
19 20.11.2022 03.12.2022
20 04.12.2022 17.12.2022