Turnusy dla żołnierze powracających z misji

OFERTA DLA ŻOŁNIERZY POWRACAJĄCYCH Z MISJI POZA GRANICAMI PAŃSTWA


SZANOWNI  ŻOŁNIERZE !!!
Po powrocie do kraju z misji zagranicznych możecie być uczestnikami turnusu leczniczo-profilaktycznego, które są organizowane w naszym szpitalu (sanatorium).

Aby być uczestnikiem turnusu należy:
1. w trakcie badań prowadzonych w związku z zakończeniem pełnienia służby poza granicami państwa zgłoś potrzebę udziału w turnusie leczniczo-profilaktycznym;
2. po powrocie do jednostki wojskowej, w której pełnisz służbę, udaj się do lekarza jednostki celem wydania skierowania na turnus leczniczo-profilaktyczny.

Pamiętaj, że Twój pobyt na turnusie:
- jest bezpłatny;
- odbywa się na podstawie skierowania podpisanego przez lekarza i dowódcę jednostki.
W trakcie turnusu między innymi:
1. jesteś uczestnikiem wycieczek i imprez kulturalno-oświatowych;
2. korzystasz z przepisanych przez lekarza szpitala zabiegów leczniczych;
3. korzystasz z konsultacji i opieki psychologa;
4. dysponujesz czasem wolnym.
Ponadto należy pamiętać, że:
- warunkiem przyjęcia na turnus profilaktyczno-leczniczy jest skierowanie zgodnie z załączonym wzorem oraz legitymacja służbowa z aktualną datą i pieczątką dla żołnierza w czynnej służbie. 
W przypadku braku dokumentu - udział w turnusie może zostać zakwestionowany;
- liczba miejsc w turnusie jest ograniczona;
- w turnusie możesz odpłatnie uczestniczyć z inną osobą za opłatą według cen obowiązujących w Szpitalu.
Turnus trwa czternaście dni (od niedzieli do soboty).
Uwaga: pobyt zgodnie z „Ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych” art. 67 ust. 5 i 6 oraz ust. 7 pkt 5 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 330 z późn. zm. ) i „Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych” (Dz. U. z 30.06.2016 r. poz. 946).

 


Nowy wzór skierowania
Pobierz formularz skierowania na turnus profilaktyczno-leczniczy ! ! !

WAŻNE !
Pobyt osób towarzyszących:
Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie Ustawy „O weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw, dotyczące warunków pobytu weteranów oraz pełnoletnich członków rodziny” oraz art.67 Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - za częściową refundacją MON w turnusie może uczestniczyć jeden pełnoletni najbliższy członek rodziny wskazany na skierowaniu po spełnieniu warunków: 
-zakwaterowanie zgodne z terminarzem dla żołnierzy powracających z  misji,
-całodzienne wyżywienie,
-całodobowa opieka psychologiczna wraz z indywidualnymi konsultacjami i grupowymi zajęciami,
-uczestnictwo w zajęciach kulturalnych.
Pozostałe  osoby towarzyszące przebywają wg cennika obowiązującego w Szpitalu.
Rezerwacja pobytu osoby towarzyszącej ważna po wpłaceniu zadatku w wysokości 500 zł na nasze konto, który nie podlega zwrotowi w przypadku niedojazdu osoby towarzyszącej.


NR KONTA

BGK Oddział w Krakowie Nr 98 1130 1150 0012 1267 5420 0001


Rezerwacja miejsc tel.: 261 146 435,   261 146 535; kom. 602 198 790
                                      fax: 261 146 373
- Organizator turnusów: tel. 261 146 535, kom. 602 198 790
- Recepcja: tel.: 261 146 211; 

Serdecznie zapraszamy !!!