Nr konta bankowego
BGK 
Oddział w Krakowie
98 1130 1150 0012 1267 5420 0001

© 20 WSU-R SP ZOZ interaktywnapolska.pl