Oferta dla żołnierzy

OFERTA DLA ŻOŁNIERZY POWRACAJĄCYCH Z MISJI POZA GRANICAMI PAŃSTWA

SZANOWNI  ŻOŁNIERZE !!!

Po powrocie do kraju z misji zagranicznych możecie być uczestnikami turnusu leczniczo-profilaktycznego, które są organizowane w naszym szpitalu (sanatorium).

Aby być uczestnikiem turnusu należy:
1. w trakcie badań prowadzonych w związku z zakończeniem pełnienia służby poza granicami państwa zgłoś potrzebę udziału w turnusie leczniczo-profilaktycznym;
2. po powrocie do jednostki wojskowej, w której pełnisz służbę, udaj się do lekarza jednostki celem wydania skierowania na turnus leczniczo-profilaktyczny.

Pamiętaj, że Twój pobyt na turnusie:
- jest bezpłatny;
- odbywa się na podstawie skierowania podpisanego przez lekarza i dowódcę jednostki.

W trakcie turnusu między innymi:
1. jesteś uczestnikiem wycieczek i imprez kulturalno-oświatowych;
2. korzystasz z przepisanych przez lekarza szpitala zabiegów leczniczych;
3. korzystasz z konsultacji i opieki psychologa;
4. dysponujesz czasem wolnym.

Ponadto należy pamiętać, że:
warunkiem przyjęcia na turnus profilaktyczno-leczniczy jest legitymacja służbowa z aktualną datą i pieczątką dla żołnierza w czynnej służbie. W przypadku braku dokumentu - udział w turnusie może zostać zakwestionowany;
- liczba miejsc w turnusie jest ograniczona;
- w turnusie możesz odpłatnie uczestniczyć z inną osobą za opłatą według cen obowiązujących w Szpitalu. Rezerwacja ważna po wpłaceniu zadatku w wysokości 400 zł, który nie podlega zwrotowi, na nasze konto:

BGK Oddział w Krakowie Nr 98 1130 1150 0012 1267 5420 0001

Turnus trwa czternaście dni (od niedzieli do soboty).
Uwaga : pobyt zgodnie z „Ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych” art. 67 ust. 5 i 6 0raz ust. 7 pkt 5 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 z późn. zm. ) i „Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych” (Dz. U. z 30.06.2016 r. poz. 946).

Pobyt osób towarzyszących:
Osoby towarzyszące kwaterowane są na zasadach ogólnych zawartych w ofercie pobytu hotelowego z uwzględnieniem cen pobytu hotelowego.

Kontak:
- Rezerwacja miejsc tel.
: (18) 414 64 35,   (MON 261 146 435)
  fax: (18) 414 63 73, (MON 261 146 373)
- Organizator turnusów: tel. (18) 4 146 535 (MON 261 146 535), kom. 602 198 790
- Recepcja: tel.: (18) 414 62 11; 414 62 00, Fax; (18) 414 62 40

Serdecznie zapraszamy !!!